Johannes Vermeer

Johannes Vermeer (1632-1675) is een van de grootste Nederlandse kunstenaars, een schilder van internationale naam en faam.

Vermeer schilderde vaak intieme, serene, ‘burgerlijke’ taferelen, waarop de afgebeelde personen met dagelijkse activiteiten bezig zijn en door de schilder min of meer ‘betrapt’ lijken. Tot zijn bekendste werken behoren Het Melkmeisje, De Liefdesbrief en Het Meisje met de parel. De Astronoom en De Geograaf nemen een enigszins aparte plaats in, deze beelden geen huishoudelijke, maar beroepsmatige activiteiten uit. De schilderijen van Vermeer onderscheiden zich door een subtiel kleurgebruik en een ideale ordening. Vaak is er een venster te zien waardoor het daglicht van links binnenvalt. Slechts twee belangrijke Vermeers zijn geen interieurs, te weten Gezicht op Delft en Het Straatje.

Diverse wetenschappers verdedigen de opvatting dat Johannes Vermeer bij het schilderen gebruik heeft gemaakt van een camera obscura. Als argumenten voeren zij aan: een feilloos ruimtelijk perspectief, onscherpe, soft-focusachtige elementen die slechts door het gebruik van een lens kunnen zijn ontstaan en het ontbreken van hulplijnen onder de verflaag.

Johannes Vermeer maakte ongeveer 45 schilderijen, waarvan er 34 zijn bewaard. Het werk van Vermeer is onder meer te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam, het Mauritshuis in Den Haag, het Louvre in Parijs, het Metropolitan Museum of Art in New York en de National Gallery in Washington.

Vermeers precieze geboortedatum is niet bekend. Wel weten we dat hij op 31 oktober 1632, in de Nieuwe Kerk in Delft is gedoopt. Daarom vindt de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs jaarlijks plaats op een der laatste dagen van oktober.

  • Group 2 Copy De prijs
  • Group 2 Copy Johannes Vermeer
  • Group 2 Copy Organisatie
  • Menu