Johannes Vermeer Prijs
info@johannesvermeerprijs.nl

Jurybegeleiding en coördinatie:
Mondriaan Fonds
Brouwersgracht 276
1013 HG Amsterdam
T 020 523 15 23

Organisatie prijsuitreiking:
LUSTR
Binckhorstlaan 36 (M2-06)
2516 BE Den Haag
T 070 381 81 06

Pers, publiciteit en media:
The Publicity Company
Trix van Alphen en Margarétha Moerkerke
trix@publicy.nl
margaretha@publicy.nl
T 020 612 70 00