Johannes Vermeer Prijs 2022 naar

Arnon Grunberg

De Johannes Vermeer Prijs 2022 is toegekend aan Arnon Grunberg. De jury, onder voorzitterschap van Andrée van Es, heeft hem unaniem voorgedragen. Grunberg ontvangt de prijs vanwege zijn uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse kunsten. Hij heeft met zijn literaire bijdragen onmiskenbaar grote invloed op zijn generatie. De Nederlandse staatsprijs voor de kunsten werd op woensdag 16 november uitgereikt door Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media.

Kracht van zijn stem
De jury roemt de kracht van Grunbergs stem en de herkenbaarheid van zijn schrijven. Daarover zegt zij: ‘Hij weet alle genres die hij beoefent zijn eigen volkomen herkenbare, veelvuldig geïmiteerde maar onnavolgbare, stem te geven. Na drie zinnen weet je dat hij aan het woord is, dat is een zeldzame kwaliteit.’

Medemenselijkheid
Grunberg onderzoekt in woord en daad wat de menselijkheid bedreigt. De jury ziet hoe hij met zijn romans, korte columns, journalistieke reportages, filosofische essays, in een 4 mei-voordracht of meest recentelijk via dans, op onverschrokken wijze de vinger op de zere plek legt. Het universum van Grunberg schept ruimte voor ernst en ontroering, maar ook voor verwondering en onbedaarlijk lachen. Samenvattend merkt zij op: ‘Arnon Grunberg is een sterk denker, en een moedig schrijver. Hij behoort tot de belangrijkste, meest veelzijdige en invloedrijkste kunstenaars van dit moment.’

Literatuur
De Johannes Vermeer Prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Het is voor het eerst dat de prijs wordt toegekend aan een laureaat uit het literaire landschap. De keuze voor Grunberg benadrukt de positie van de literatuur, en het woord in brede zin, in het Nederlandse kunstenveld.

Te zien
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Johannes Vermeer Prijs organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks een presentatie op basis van het werk van de prijswinnaar in de OCW-etalage. De tentoonstellingsruimte bevindt zich direct naast de ingang van het ministerie aan de Rijnstraat 50 te Den Haag en is vrij toegankelijk. De presentatie over het werk van Arnon Grunberg is te zien vanaf 16 november 2022 tot en met tenminste januari 2023.

Foto © Sander Voerman

Download persbericht

  • Group 2 Copy Arnon Grunberg
  • Group 2 Copy Juryrapport
  • Group 2 Copy Essay
  • Group 2 Copy Toespraak staatssecretaris
  • Group 2 Copy Toespraak Arnon Grunberg
  • Group 2 Copy Biografie
  • Menu