Colofon

Samenstelling en eindredactie
Mondriaan Fonds

Ontwerp
Studio Berry Slok

Realisatie
Eric Vos, VTHP Webdesign

Links

Mondriaan Fonds www.mondriaanfonds.nl
LUSTR www.lustr.nl
The Publicity Company www.publicy.nl
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw