Mathieu Lommen

Irma Boom: autonoom in opdracht

Obsessief verkent Irma Boom het boek als fysiek object. Telkens zoekt ze inhoudsgericht naar een unieke materiële vertaling. Voor haar is boekontwerp nauw verbonden met architectuur: het gaat om maat, schaal en verhoudingen. De aandacht ligt nadrukkelijk bij het industrieel, in oplage geproduceerde boek. Of zoals ze het zelf graag formuleert: “Ik ontwerp geen villa’s, ik houd me bezig met sociale woningbouw.”

In moderne overzichten van de grafische vormgeving verdwijnt het boek vanaf de negentiende eeuw wat uit beeld. Het blijkt de concurrentie met gelithografeerde affiches en geïllustreerde tijdschriften en catalogi moeilijk aan te kunnen. Het boek was en is doorgaans ook geen innovatief medium. Daarbij levert alleen het omslag verkleind gereproduceerd een leuk plaatje op. De digitale revolutie kwam Irma Boom goed van pas: het gedrukte boek moet zijn fysieke vorm meer en meer kunnen rechtvaardigen. Haar gewaagde ontwerpen hebben ertoe bijgedragen dat in het digitale tijdperk, bij grafisch ontwerpers en bij een breder publiek, het gedrukte boek weer actueel, onvervangbaar en zelfs opwindend is.

Inhoudsopgave:
Lochem/Enschede/Amsterdam
De opdrachtgever
Ontwerper / auteur
Elementen van het boek
Beeldende kunst / het kunstenaarsboek
Niet-grafisch
Biografie
30 boeken: een keuze uit meer dan 300

Bestel de publicatie hier

Mathieu Lommen|Irma Boom